İnsan Kaynakları PolitikalarıYüksek performans standartlarının olduğu bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışıyla, bilgi beceri ve yetkinlikleri ile İLKİZ ’i geleceğe taşıyacak; küresel pazarlardaki paydaşların isteklerine çözüm üretecek bir insan kaynağı profili oluşturmaktır. Bu doğrultuda hedefimiz;

  • Şirket hedefleri doğrultusunda organizasyonel ve yönetsel ihtiyaçlar ile çalışanların bireysel gelişim beklentilerini birlikte dikkate alıp; etkin ve verimli insan kaynağı oluşturmak amacı ile İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerini şekillendirmek,

  • Yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırmaya çabalayan, yeniliklere ve gerektiğinde değişime açık, gerek kendisinin gerekse organizasyonun tüm süreçlerinde sürekli gelişmeye ve müşteri odaklı olmaya inanmış, rekabet ortamında fark yaratacak bir çalışan profili oluşturmak,

  • Organizasyonun tüm birimleri ve yönetimiyle çalışanlar arasında karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı, biz bilincinin hakim olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak,

  • Farklı kültürlerde ve farklı ortamlarda yaşayan dünya insanlarının ihtiyaçlarını anlama becerisine sahip bir kadro oluşturmaktır.


  • İlkiz insan kaynakları politikasının temelini "Biz" düşüncesini benimsemiş kurum değerlerimizi tam anlamı ile sahiplenmiş bir çalışan profili ile karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı, uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak oluşturur.

    İlkiz çalışanları, üstün ürün ve hizmetleri uygun fiyatlarla sunarak, rekabet gücü kazanmanın, işlerini devam ettirmenin en önemli yolu olduğunun bilincindedir. Çalışanlarımız, beceri ve çabalarının, yaptıkları işe katkısı oranında değerlendirildiğini ve uygulanan performans yönetimi süreci ile bireysel gelişimlerine ışık tutulduğunu bilmektedirler.